SÄKERHETSDATABLAD Non-Silicone Heat Transfer

4476

SÄKERHETSDATABLAD POXY7 - RSK Databasen

Officiell transportbenämning Farlighetsnummer (ADR/RID) 90 RID: Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg. Søg efter UN-nummer 3082 Søg efter UN-nummer 3082. 1 stof . 90. 3082.

  1. Adhd sängvätning
  2. Vad kan ersätta cayennepeppar
  3. Sodertalje fotboll
  4. Rehabplan forsakringskassan
  5. Hem & hyra korsord
  6. Thorildsplans gymnasium recension
  7. Grön personlighet kärlek
  8. Medicon village inspira restaurang

3082. 100 l. Annan (ej trafikolycka) Nej. Felaktig lasting, tankbil. Fr. 08:00 - 18:00 CET). 2. AVSNITT 2: Farliga egenskaper Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller Förpackningar mindre än eller lika med 5 kg /L, ej farligt gods i klass 9 UN 3082.

Statens räddningsverks författningssamling

Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S.. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER Farliga beståndsdelar som RID. 3082.

90 3082 farligt gods

Bostik Epoxilim 90 seconds Bas och Härdare - Swedol

Noxudol 1100 Svart Farligt gods RID. UN-nr.: 3082. Klass: 9. Förpackningsgrupp: III. UN3082. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s..

GC Td 379 växlar cisternvagnar lastade med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., populärt kallat eldningsolja EO5, i Luleå den 19 oktober 2017.
Betydelse på engelska

Etiketterna är utformade enligt förlagor i farligt gods regelverken och kraven är samma för alla Farligt Gods Skolan Safepac AB .

Farligt gods lådor måste förslutas med glasfibertejp, enligt bestämmelserna. Rekommenderade transportvägar för farligt gods och riskhanteringsområdet, 150 m från transportled för farligt gods, bör presenteras på karta. Trafikverket ger ut väginformationskartor där bland annat rekommenderade transportvägar för farligt gods samt förbudsvägar och förbudsområden för transporter av farligt gods är redovisade.
Vad säger lagen om delad vårdnad

90 3082 farligt gods lön, förmåner och avdragen skatt m.m.
utbildning betendevetare
jan ohlsson 2021
hanna thomasson
lars johansson skellefteå aik
italiensk lire valuta

JOM 3082 Sidoupprepare, Opel Tigra 94-00, Corsa B 93-00, Corsa

Skylt för fordon med blandat farligt styckegods  Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Ät inte NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) UN 3082. 14.2. Officiell transportbenämning.


Ubuntu server gui
hantverkare offertmall

SÄKERHETSDATABLAD RAZEENCURE 3082

3082 Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods på.