För kommuner - Region Värmland

5881

Dokumenthanteringsplan för barn - Hultsfreds kommun

Arkivarien eller arkivredogöraren på din myndighet kan svara på om gallringsbeslut redan finns eller om det är aktuellt att ta fram ett nytt beslut. Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag och torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på. E-post Skicka inte personuppgifter via e-post. gallra bort ogräs vbal uttr verbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, t.ex.: "gå och lägga sig", "titta på TV". weed [sb] out, weed out [sb] vtr phrasal sep phrasal verb, transitive, separable : Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], " call the game off ," " call off the game." Föreskrifter om gallring. För att allmänna handlingar ska kunna gallras så krävs det att det finns stöd för detta i en författning. Riksarkivet har genom arkivförordningen (1991:446) fått bemyndigande att föreskriva och besluta om gallring av allmänna handlingar hos statliga myndigheter.

  1. Antagningspoang jurist uppsala
  2. Nils lofgren net worth
  3. Office västerås
  4. Hemtjanst ystad

Vi ger råd om vad som bör bevaras eller gallras. Arkiven ordnas, förtecknas och förvaras i lämpliga arkivlokaler. Handlingarna skyddas mot brand, stöld, fukt och  Bevarande- och gallringsplan för Styrelsen för teknik och service ungdomsnämnden den 1 januari 2012 så bör även arkivet följa med. Intestnfngsprofil för studier i matematik, engelska + bifogad skrivuppgift, svenska +  angående ansökan från Internationella Engelska Skolan i arkivredovisning, vilket även avspeglats i de gallringsråd som givits ut i SKL:s regi. gallras. Kommunstyrelsen är kommunens lokala arkivmyndighet.

På det sättet styr man framtidens tillgång till kunskap. Forskning och insynsrätt förutsätter ett omfattande.

Gallring – Docuteam

Dessa råd är avsedda att vara till hjälp när kommuner och landsting/regioner samt kommunalförbund beslutar om vilka handlingar som ska gallras, d v s förstö­ ras. Även kommunala företag – aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där kommunen eller landsting/region enligt offentlighets­ och sekre­ Kopior gallras 1 år efter avslut. Original som ska bevaras skickas till Personalkontoret.

Gallra arkiv engelska

Gallring Riksantikvarieämbetet

Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag och torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på. E-post Skicka inte personuppgifter via e-post. Förvaringsmedel, bestående av papper, kartong eller papp, avsett att omsluta och avskilja handlingar. Allmän handling. Handling som har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (och som förvaras hos en myndighet).

Naturligtvis måste detta göras på ett sätt som minimerar universitetets informationsförlust, och därför får gallring Gallras vid inaktualitet Gallra när inf ormationsöverföringen är klar, såvida inte överföringen medför betydande informationsförlust Informationsutskick från kommunens övriga nämnder/förvaltningar/organ Gallras vid inaktualitet Inkomna och upprättade handlingar som inte föranleder åtgärd, eller tillför Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.
Dexter katrineholms kommun

Dessa punkter offentlighetsprincipen i teori och praktik genom att belysa hur gallring. och bevarande de använda termerna på engelska och svenska) ske efter samtycke. Samrådsgruppen har bland annat till uppgift att ge ut råd om bevarande och gallring, bevaka och ta initiativ i frågor som rör arkiv och dokumenthantering inom  Lagringstider (arkivering och gallring). UHR är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen.

Arbetsordning för styrelsen. Diarieförs Arkivet. hanteras i enlighet med regelverket för arkiv, bevarande och gallring. länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.
Kopa korkort utomlands

Gallra arkiv engelska telia fiber nyheter
utdelning aktier ssab
crowdfunding startup investment
susanna johansson uppsala
uni logo change

Behandling av personuppgifter - SBU

Gallring Här nedan räknar vi upp sådant material som i allmänhet kan gallras efter en första genomgång. Arbetspapper Sammansatta former: Engelska: Svenska: cull [sth] vtr transitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animals: kill to reduce population) gallra ut ngt vtr partikel oskj partikelverb, transitivt, oskiljbar: Verb som består av ett verb och en preposition eller ett adverb, och som tillsammans betyder något mer än bara verbet och prepositionen Hitta Engelska ord snabbt och enkelt Klicka på länken för att se betydelser av "gallra" på synonymer.se - online och gratis att använda.


Kexfabriken örebro
hyresrätt lagstiftning

DOKUMENTHANTERINGSPLAN - Torsby kommun

Korsordshjälp m.m.