Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - BFN

7884

Budgetförslag årsmöte 2020 1

Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader. Avskrivningar Vilka kostnader är vad? Har EF och förbereder förenklat årsbokslut. När jag fyller i bokslutsunderlaget R5/R6/R7 ska man dela upp kostnaderna i två grupper; Varor, material och tjänster..och Övriga externa kostnader Gör jag rätt om jag tar kontoklass 4 på det förstnämnda och kontoklasserna 5, 6 och 7 på de övriga externa kostnaderna?

  1. Lerum energi ab
  2. 1 krone to usd

21, Summa kostnader, -687,500. 22. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 3.

För Uppsala visar dessa siffror en positiv utveckling primärt i form av lägre övriga kostnader per elev i gymnasieskolan.

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

Övriga externa kostnader: Kostnader som företagen har mot externa motparter. Av dessa klassas följande kostnader som fasta: lokalhyra, leasing, korttidshyra, frakter, transporter, energi, tele- och datakommunikation samt reparations- och underhållskostnader. Övriga externa kostnader +----+ + + R3 Upplysningar om årsbokslutet Uppdragstagare (t.ex.

Ovriga externa kostnader

1158 460 850 1000 100 SOK 350 880 500 600 IBU

10 mar 2021 Övriga intäkter bl a uppvisning. 0,00. 8 973,00. 0,00 Övriga kostnader; träning/ tävling.

Summa råvaror och förnödenheter. -711 162,99. -786 000,00. BRUTTOVINST. 1 079 734,92. 1 389 600,00.
Ljusnarsberg kommun

Lokalkostnader. 5000, Lokalkostnader (gruppkonto).

De anläggningstillgångar som leasas är fordon, Övriga externa kostnader Anställd personal VERF. NR Upprättad den (ingen beloppsgräns) Namn 31/12 år Post Hämtas från Varor, material och tjänster Obetalda sociala avgifter vid årets slut Till förenklat årsbokslut R6 + +--+ Årets bokförda inköp m.m. + Obetalda fakturor vid årets slut Obetalda fakturor vid årets början råvaror och förnödenheter, övriga externa kostnader, personalkostnader, jäm‐ förelsestörande poster och övriga rörelsekostnader.
Theatre pedagogy mfa

Ovriga externa kostnader wärtsilä news
handelsvara
seb trygg liv gamla återbäringsränta
cv referenser
arabiska språk historia
jan frisell audicom

Resultaträkning A B C 1 2 Budget 2021 3 4 Verksamhet

5 671. 2 mar 2021 Övriga intäkter. 0,00.


Alla i orkester
psykologi su schema

Resultat-o-Balansräkning.pdf - Breviken Golf

Intäkter och kostnader bokförs löpande och hamnar i resultaträkningen. För varje Övriga externa kostnader (bokföringskonton som börjar med siffran 5 & 6). 4970 Förändring påg arbeten, extern. 4971 Förändring påg arbeten, intern 5196 Övriga fastighetskostnader. 52 Hyra anläggningstillgångar. 5211 Korttidshyra  6992, Övriga externa kostnader. 6072, Extern representation.