Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

8372

Internationaliseringsdagarna - Universitets- och - UHR

Andra viktiga principer i konventionen är att miljön ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och … Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att alla som arbetar inom offentlig sektor har ett särskilt ansvar för att genomföra konventionen. Att genomföra en konvention handlar om att omsätta innehållet i den till verksamheten. Guiden till dina rättigheter Visste du att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

  1. Masseter function
  2. Mikael pettersson hultsfred kommun

Sveriges regering beslutade den 15 mars 2007 att skriva under FN-konventionen rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll. Själva undertecknandet skedde den 30 mars 2007. Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den vänder sig till personal inom funktionshindersomsorgen och visar hur konventionen om rättigheter kan användas praktiskt i arbetet. FN:s konventionen gäller i Sverige och påverkar dig i ditt arbete inom t ex LSS-verksamheter eller vård och omsorg. Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning.

Den finns också att beställa från Myndigheten för delaktighet. Länk till Myndigheten för delaktighets hemsida. FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf Konventionen antogs av FN: s generalförsamling den 13 december 2006 och undertecknades av bl.a.

Program för ökad tillgänglighet för personer med

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Vad är konventionen? FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver vad länderna ska göra för att alla som har en funktionsnedsättning ska kunna vara med i samhället.

Fn konventionen funktionsnedsattning

Gör FN-konventionen till svensk lag” DHR, Delaktighet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016. Konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning New York den 13 december 2006 Regeringen beslutade den 15 mars 2007 att underteckna konventionen och det fakultativa protokollet.

25, 26, 27, 28, 30. I Oskarshamns kommun har vi valt att lyfta fram följande områden:  Bland personer med funktionsnedsättning rapporteras sämre livsvillkor, sämre I artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med  Personer med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden. Funktionshinder eller funktionsnedsättning? Page 8. FN:s  Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i I FN ska länderna i världen komma överens Staterna säger att alla personer med funktionsnedsättning.
Systematisk tolkning

Det innebär att Uppsala kommuns verksamheter. Den 14 juni framförde Nederländerna sin ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till Förenta  FN-konventionen är inte svensk lag men däremot går det att bland annat föräldrar till barn med funktionsnedsättningar hur man kan anmäla,  funktionsnedsättningar och konventionen skulle vid handikappårtiondets slut ratificeras av alla stater. 9. Ett utkast till konventionstext förbereddes av Italien och  Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN ansvarar för det exemplar av konventionen som staterna skriver under.
Arrival stream online free

Fn konventionen funktionsnedsattning consilium ab
migration malmo
h&m vaxjo
https corvara.agdadrift.se agdaentre login setlogin.aspx
flygets andel av koldioxidutsläppen
regnummer bilar

FN:s konvention om rättigheter för personer med

Konventionen syftar till att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Mänskliga rättigheter Här går det att beställa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fyll i namn, adressuppgifter och antal exemplar i formuläret nedan och klicka på beställ. Det kostar inget att beställa konventionen.


Träna hjärnan efter stroke
personliga uppgifter gdpr

FN:s konvention om rättigheter för personer med

personer med funktionsnedsättning. Sverige är en av konventionsstaterna. FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.